Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Usunięcie 9 szt. dzikich wysypisk z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK.N.260.6.22.2021
wartość: poniżej kwoty PZP
termin składania ofert: 13 września 2021  12:00

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK.N.260.6.23.2021
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 10 września 2021  14:00

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1
nr sprawy: CUK.N.260.7.9.2021
wartość: powyżej 130 tys. zł
termin składania ofert: 8 września 2021  10:00

zamówienie na:

Budowa elementów małej architektury: Część 1 - Budowa parku kieszonkowego w Mirowie, Część 2 - Budowa mini placu zabaw na skwerze Meliorantów/Połaniecka w Częstochowie, Część 3 - Budowa placu street workout przy ul. Morenowej w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 ust.1
nr sprawy: CUK.N.260.7.4.2021
wartość: powyżej 130 tys. zł
termin składania ofert: 30 sierpnia 2021  10:00

zamówienie na:

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUK.N.260.4.2
wartość: powyżej 30tyś. euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2021  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)