Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (78)  |  Przetargi unieważnione (6)
Przetargi z roku 2022  |  Przetargi z roku 2021  |  Przetargi z roku 2020

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »



zamówienie na:

Realizacja zadania pn. „Uzupełnienie nasadzeń krzewów w III Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.141.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 15 września 2022  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Usunięcie 13 sztuk dzikich wysypisk z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.140.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 12 września 2022  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Częstochowie”

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.132.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 9 września 2022  15:30
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1
nr sprawy: CUK-D.2600.2.5.2022
wartość: powyżej 130 tys.
termin składania ofert: 31 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Komfortowy spacer wałami nad Wartę”

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.130.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2022  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Pielęgnacja pogwarancyjna młodych drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.126.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1
nr sprawy: CUK-D.2600.2.3.2022
wartość: powyżej 130 tys.
termin składania ofert: 29 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Częstochowa obsługi punktów selektywnej zbiórki - Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone.

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUK-D.2600.1.4.2022
wartość: Powyżej progu UE
termin składania ofert: 22 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Budowa placów zabaw: Część 1 - Budowa słonecznego placu zabaw na Parkitce w Częstochowie Część 2 - Budowa placu zabaw przy ulicy Pascala w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1
nr sprawy: CUK-D.2600.2.2.2022
wartość: powyżej 130 tys.
termin składania ofert: 5 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Postawienie wraz z opalikowaniem dwóch drzewek iglastych znajdujących się przy budynku Alei Niepodległości 29 oraz drzewa przy ul. Kościelnej 29 przy biurze Avanti

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.102.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 4 lipca 2022  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonanie zadania z Budżetu Obywatelskiego związanego z renowacją i przedłużeniem „ścieżki zdrowia” w Lasku Aniołowskim

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.95.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 20 czerwca 2022  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.76.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2022  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Utrzymanie czystości na placu do powierzchni 1000 m2 na terenie miejskim zlokalizowanym w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: CUK-IOD.2601.18.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 22 kwietnia 2022  15:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usunięcie 7 sztuk dzikich wysypisk z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.72.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 19 kwietnia 2022  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUK-D.2600.1.3.2022
wartość: powyżej progu UE
termin składania ofert: 29 marca 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego w latach 2022-2023

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUK-D.2600.1.2.2022
wartość: powyżej progu UE
termin składania ofert: 22 marca 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przeprowadzenie pomocniczych czynności odbiorowych (wraz z inwentaryzacją) pojemników do gromadzenia odpadów

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: CUK-IOD.2601.7.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 15 marca 2022  15:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Przeprowadzenie podstawowej kontroli (rocznej) ogólnego stanu bezpieczeństwa na placach rekreacji ruchowej zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie oraz sporządzeniu dokumentacji dotyczącej niezbędnych napraw i remontów urządzeń w 2022 r.

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.54.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 15 marca 2022  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa fotopułapek z kartami pamięci SD i wraz z akumulatorkami. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.50.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 4 marca 2022  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Likwidacja 10 szt. dzikich wysypisk na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: CUK-D.2601.44.2022
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 1 marca 2022  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »