Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomocniczych czynności odbiorowych (wraz z inwentaryzacją) pojemników do gromadzenia odpadów

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: CUK-AOD.2601.1.2023
wartość: poniżej kwoty pzp
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  15:30
przyczyna unieważnienia: Zapytanie cenowe o charakterze informacyjnym. 

zamówienie na:

Bieżąca konserwacja małej architektury oraz placów zabaw wraz z remontami – 2 części Część I-Serwis zestawów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach miejskich w Częstochowie w 2023r.Część II-Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej – zakup, remont i naprawy ławek oraz koszy, a także małej architektury rowerowej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2023 r.

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1
nr sprawy: CUK-D.2600.2.10.2022
wartość: powyżej 130 tys.
termin składania ofert: 10 stycznia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną dla ww. zamówienia przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)