Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

zamawiający: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUK.N. 26.16.1.2020
wartość: powyżej 30000 tyś euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)